Να αναμένουμε εκρήξεις, ρήξεις,  συναισθηματικό βάρος και ψυχολογική πίεση

Τι προβλέπoυν όμως οι πλανήτες για το κάθε ζώδιo ξεχωριστά;

Πέμπτη με Τετράγωνο Άρη-Κρόνου και θα πρέπει, να αναμένουμε εκρήξεις, ρήξεις,  συναισθηματικό βάρος και ψυχολογική πίεση. Εκείνοι που πρέπει να προσέχουν πολύ, είναι οι Σταθεροί εκπρόσωποι του Ζωδιακού!

Τι προβλέπoυν όμως οι πλανήτες για το κάθε ζώδιo ξεχωριστά; Πάτα… κλικ στην πρόβλεψη και μάθε τι λένε τα άστρα σήμερα για σένα!