Το γνώριζες; Σήμερα, 21 Νοεμβρίου… έχουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Η επίσημη ανακοίνωση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Aναγνωρίζοντας την επίδραση της τηλεόρασης στη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όρισε με απόφασή της που έλαβε τον Δεκέμβριο του 1996, την 21η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης. Με την απόφαση αυτή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εστιάζει κυρίως στη φιλοσοφία που αντιπροσωπεύει η τηλεόραση ως σύμβολο επικοινωνίας και παγκοσμιοποίησης στο σύγχρονο κόσμο.

Η τηλεόραση έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλά μια οικιακή συσκευή. Έχει μετεξελιχτεί τεχνολογικά και έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό και σημαντικό μέσω ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, απόλυτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα μας.

Κεντρικό θέμα για την 25η χρονιά της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεόρασης είναι “Η τηλεόραση του σήμερα, η Τηλεόραση του 21ου αιώνα (Today’s TV)” και στο επίκεντρο, τίθεται η εξελικτική πορεία της τηλεόρασης, ώστε να είναι σήμερα διαθέσιμη στους πολίτες οποιαδήποτε ώρα, από οποιοδήποτε μέρος και μέσω διαφόρων συσκευών. Οι πολίτες είναι πλέον σε θέση να δημιουργούν, να δημοσιεύουν και να παρακολουθούν τηλεοπτικό περιεχόμενο από διαφορετικές πλατφόρμες.. Η αλληλεπίδραση και η συνύπαρξη παραδοσιακών και νέων αναδυόμενων μορφών μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, προσφέρει μια νέα, σύγχρονη διάσταση στην έννοια της άμεσης πληροφόρησης των πολιτών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν να ευαισθητοποιηθούν και να ανταλλάξουν οπτικοακουστικό υλικό χωρίς περιορισμούς,  όπου και αν βρίσκονται.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο της τηλεόρασης αναπροσαρμόζοντας αναλόγως του βασικού ς πυλώνες που αφορούν στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αναφύονται και αφορούν τις νέες τεχνολογίες, την οικονομία, την αυξημένη ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειάς, της πολυφωνίας, της προστασίας των ανηλίκων, των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών.

Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, η Αργή απευθύνει θερμές ευχές στη διοίκηση, στη διεύθυνση και στο προσωπικό των αδειούχων τηλεοπτικών οργανισμών, με την πεποίθηση πως βασικός γνώμονας όλων των συντελεστών του τηλεοπτικού πεδίου είναι και θα συνεχίσει να είναι η παροχή έγκυρης ενημέρωσης, ποιοτικής ψυχαγωγίας και γενικά η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.