Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο BLENDI (Blended Learning for Inclusion) το οποίο προωθεί τη μικτή μάθηση ως μέρος της σχολικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η μικτή μάθηση αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου στοιχεία της διαδικτυακής μάθησης εισάγονται συστηματικά ως συμπληρωματικά στην παραδοσιακή διδασκαλία στις τάξεις. Ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί η δια ζώσης διδασκαλία αλλά να συμπληρωθεί με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Η διά ζώσης διδασκαλία έχει συνδεθεί στο παρελθόν άρρηκτα με τη βασική εκπαίδευση. Οι πρωτόγνωρες ωστόσο συνθήκες που δημιούργησε η πρόσφατη συγκυρία της πανδημίας COVID-19 δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη της μεταφοράς των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών στη διαδικτυακή μάθηση, σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Η πρώτη χαρακτηριστική τέτοια εμπειρία ήταν αυτή της άνοιξης του 2020, με το φαινόμενο να συνεχίζεται, με εναλλαγή διαδικτυακής – διά ζώσης διδασκαλίας, και αυτή την περίοδο.

Τα ψηφιακά εργαλεία προωθούν την κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών

Το έργο BLENDI (Blended Learning for Inclusion) προωθεί τη μικτή μάθηση ως μέρος της σχολικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστήμων Diaconia (Diak) στη Φινλανδία και οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο Δια βίου Μάθησης της Αθήνας στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο, τον οργανισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης I&F στην Ιρλανδία και το Πανεπιστήμιο Πομπού Φάμπρα στην Ισπανία.

Σε περιοχές που πλήττονται σοβαρά από την πανδημία COVID-19, τα σχολεία δυσκολεύονται να επιστρέψουν σε δια ζώσης διδασκαλία ενώ σε άλλες,  μαθητές και μαθήτριες που  έχουν εκτεθεί στον ιό μπορεί να βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι. Στην Κύπρο η κατάσταση είναι πολύ παρόμοια, καθώς διανύουμε περίοδο τηλεκπαίδευσης η οποία φέρνει μαζί της πρωτόγνωρες εμπειρίες για τα παιδιά και τις/τους εκπαιδευτικούς και αναδεικνύει την ανάγκη για πρωτοβουλίες και έργα σαν το BLENDI.

Στήριξη από το Έργο

Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο έργο BLENDI έχουν ήδη χαρτογραφήσει τους τομείς όπου χρειάζονται ενίσχυση. Οι τομείς αυτοί σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες της σχολικής κοινότητας, και αυτές είναι και δεξιότητες – στόχοι για το σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης του έργου BLENDI. Στην Κύπρο, θα δρομολογηθεί αυτή τη διαδικασία που αφενός θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες στα ίδια τα σχολεία σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες της μαθητικής κοινότητάς τους και αφετέρου θα ενημερώσει και την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης του BLENDI μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που συντονίζει τις δράσεις του έργου τοπικά.

Εκτός από τη διαδικασία χαρτογράφησης και το πρόγραμμα κατάρτισης, στο πλαίσιο του Έργου έχουν αναπτυχθεί παράλληλα η εργαλειοθήκη BLENDI και η διαδικτυακή πλατφόρμα BLENDI οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στα σχολεία. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης θα έχουν τη δυνατότητα επίσης, να συναντηθούν είτε δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο, όποτε αυτό είναι εφικτό), είτε εξ αποστάσεως.

Η ομάδα του έργου δημοσίευσε πρόσφατα τις Κατευθυντήριες Γραμμές του BLENDI,  μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή δημοσίευση σχετικά με την μικτή μάθηση. Η έκδοση είναι διαθέσιμη στα Φινλανδικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.

Πληροφορίες για το BLENDI

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια του έργου είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2022.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το BLENDI, στη διεύθυνση https://www.blendedinclusion.eu/.

Περισσότερες Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου στην Κύπρο:

Ελένη Θεοδωρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

E.Theodorou@euc.ac.cy

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη δημοσίευση δεν σημαίνει και την υποστήριξη του περιεχομένου της, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφορικών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ , ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ