Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης «Eurodesk», αναζητεί συνεργάτες στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας, με στόχο την προώθηση των ευκαιριών κινητικότητας και συμμετοχής για νέους/νέες!

Το «Eurodesk» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες, αλλά και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.

Για Πολλαπλασιαστές Δικτύου (Eurodesk Multipliers)

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας:

 1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
 2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας
 3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα
 4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το «Eurodesk», να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πολλαπλασιαστές.
 • Για υποβολή αίτησηςà Φόρμες Google: Σύνδεση

Για Πρεσβευτές Δικτύου (Eurodesk Ambassadors)

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένα ενδιαφερόμενο άτομο:

 1. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας
 2. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα
 3. Να μην ασκεί καθήκοντα σε κάποια οργάνωση ή ομάδα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων, ή, την υλοποίηση σχεδίων στα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
 4. Να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και social media
 • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πρεσβευτές
 • Για υποβολή αίτησηςà Φόρμες Google: Σύνδεση

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 08 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ , , ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ