Τις διαδικασίες για προώθηση και υλοποίηση 42 σημαντικών αναπτυξιακών έργων, συνολικής αξίας €52 εκατομμυρίων, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Υγείας του, ξεκίνησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών, ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για πρόσληψη ομάδων Μελετητών (Project Manager Teams) ταυτόχρονα, για όλα τα έργα.

Ανάμεσα στα 42 έργα, περιλαμβάνονται και έργα που εμπίπτουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως είναι η αναβάθμιση του Μακάριου Νοσοκομείου, η δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμοκάθαρσης στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού και Πάφου και η αναβάθμιση των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κάθε ομάδα έργου Συμβούλων Μελετητών θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, τον Σύμβουλο Αρχιτέκτονα, τον Σύμβουλο Πολιτικό Μηχανικό, τον Σύμβουλο Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, τον Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων και τον Σύμβουλο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης.

Η παροχή υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Προμελέτη με Κτιριολογικό Πρόγραμμα, Προσχέδια, Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Δαπανών και μετά από εγκρίσεις από τον ΟΚΥπΥ, δημιουργία της τελικής μελέτης και σχέδια του Έργου.
  • Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και εκτίμησης Ποσού Οικοδομικού Συμβολαίου (περιλαμβανομένων διορισμένων υπεργολαβιών).
  • Υποστήριξη για Προκήρυξη Διαγωνισμού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, Ανάθεση Σύμβασης.
  • Επίβλεψη για Υλοποίηση του Έργου κατά την κατασκευή.
  • Παραλαβή του Έργου.

Με επίκεντρο τον ασθενή και προσήλωση στον στόχο για αυτονόμηση, ο ΟΚΥπΥ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ,

Ακολουθήστε το HELLO σε και !
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ